Digitalisering av forretnings-prosesser i byggenæringen

Våre prosjekter

Prosjekt for sporbarhet og produktmerking pågår nå for fult og skal være ferdig i løpet av april mnd 2024. Det er laget og gjennomført et webinar for å formidle kunnskapen om prosjektet, resultatene og utfordringene.