Klima og Miljø

Formidling av klimadata

Skal byggenæringen møte morgendagens krav til sirkularitet, klima og miljø, effektivitet og produktutvalg, må pakking, merking og sporing av produkter bli enda bedre. Med klimadata i meldingene vil det bli lettere med samhandling mellom aktørene i verdikjeden på disse områdene.

Fra og med mars 2024 kommer det svenske "Trafikverket "  å innføre krav på klimarapportering via digital følgeseddel i henhold til formatet BEAst Supply 4. Det som rapporteres er forbruk av drivstoff for maskintjenester samt forbruk av drivstoff og håndtering av mengder med transport av masse og bulkvarer.

 

Kontakt oss