Sporing

Unik produkt identifikator

Det snakkes nå mye om produktenes CO2-avtrykk, sporbarhet inkl. opphav/opprinnelse (åpenhetsloven som trådte i kraft juli 2022), redusere avfall på byggeplass, sirkulærøkonomi herunder ombruk og gjenbruk. Dette forsterker behovet å berike masterdata (attributter) og dokumentasjon for produktene. For å muliggjøre det trenger man unik identifisering av produktene. Alle produkter som er i handelen og som leveres inn i et byggeprosjekt skal ha en entydig produktidentifikasjon. 

Korrekte masterdata og leveransekvalitet er nødvendig for at bestilling fra kjede til leverandør og leveranse fra leverandør til automatisert distribusjonslager skal fungere best mulig. Stikkord er elektroniske handelsmeldinger som elektroniske ordrer, ordrebekreftelser, pakksedler og fakturaer. Det kombineres med unik identifisering og korrekt merking av alle forpakningsnivåer av produktene.

 

Det setter spesielt strenge krav til lastbærere og logistikkenheter. Her kan nevnes palletering, plastring, hele paller, antall lag, antall pr. lag, blandingspaller, separere lagene og laginformasjon. Dette krever også masterdata for alle forpakningsnivåer.

 

 

Kontakt oss