INNKJØP

Innkjøpsprosessene

Å gjøre bestillinger kan være en utfordrende og tidkrevende oppgave, spesielt når man har flere leverandører og produkter å håndtere.

Forbruker får stadig sterkere innflytelse i handelen. Gjennom bruk av digitale flater forventer forbruker mer informasjon knyttet til produktene. Det kan være alt fra spesifikk produktinformasjon, omtale og tester til hvor produktene kan kjøpes og tilgjengelighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss