Klima og Miljø

Formidling av klimadata i digitale meldinger i henhold til internasjonale standarder

Skal byggenæringen møte morgendagens krav til sirkularitet, klima og miljø, effektivitet og produktutvalg, må pakking, merking og sporing av produkter bli enda bedre. Med klimadata i meldingene vil det bli lettere med samhandling mellom aktørene i verdikjeden på disse områdene.

Sporbarhet og merkeprosjektet i regi av Byggstand fokuserte på digital samhandling gjennom verdikjeden basert på BEAst Supply 4.0. Resultatet har blitt en omforent metodikk for merking av produkter og leveranser både fysisk og digitalt ved hjelp av QR koder og digitale pakksedler. Prosjektet har medført at flere aktører i byggenæringen nå implementerer standarden.

 

Gausdal Landhandleri AS er en aktiv deltaker i Byggstand prosjektene og bruker aktivt resultatene i sine digitale verktøy til sine kunder og leverandører. De har gjennom prosjektet testet alle scenarier og ønsker å være i drift med resultatene innen sommerferien.

Hør hva Audun Løhre i Gausdal Landhandleri AS har å si om Byggstand

Type text here