Leveranse

Logistikk prosessene

Leveranse er en sentral del av forsyningskjeden og en viktig faktor for å sikre at produktene når frem til kundene på en trygg og effektiv måte. Prosjektene i Byggstand fokuserer på å etablere og dokumentere kompetanse og erfaring med å håndtere leveranser på en pålitelig og profesjonell måte.

EDI-pakkseddel og utvekslingsavtale

Elektronisk datautveksling (EDI) brukes for å sikre rask og nøyaktig informasjonsflyt i forbindelse med leveransene. Dette inkluderer bruk av EDI-pakksedler og utvekslingsavtaler, som sikrer at informasjonen om leveransen er korrekt og at vi kan håndtere ordrene på en effektiv måte.

Paller, palletering, emballering og merking

Kommer senere

Kontroll av leveransen og returer

.....

Sporing

Sporbarhet er en egenskap ved en prosess eller et produkt som gjør det mulig å finne tilbake til opprinnelsen og i ettertid følge forløpet i alle ledd av prosessen eller historien til produktet. Sitat: snl.no

 

 

KPI 

 

....

 

 

Klima og Miljødata

......