Sporbarhet

Sporbarhet på produktnivå og digitalt produktpass (DPP)

I forbindelse med blant annet åpenhetsloven ønsker Entreprenørene en standard og digitalisert metode for å identifisere produktets sporbarhet.

Byggevareprodusentene ønsker å få etablert en standard og en metodikk for en felles måte å merke og identifisere produkter og formidle leveringsinformasjon digitalt. Denne metodikken må være forankret hos entrprenørene og handelen på en slik måte at kravene til leverandørene på disse områdene samordnes og er like.

På dette grunnlaget ble prosjektet "sporbarhet og merking" i byggenæringen gjennomført. Resultatene finner du her : Prosjektresultater

I 2019 introduserte EU-kommisjonen European Green Deal, en detaljert strategisk plan rettet mot bærekraftig vekst. En nøkkelkomponent i denne planen er Ecodesign for Sustainable Product Regulation (ESPR), som er utformet for å veilede EU mot å oppnå klimanøytralitet innen 2050. 

I detalj gir ESPR mandat til å ta i bruk produksjons- og forbruksmønstre som er i harmoni med Unionens omfattende bærekraftsmål knyttet til klimaendringer, miljøvern, energibruk, ressurseffektivitet og bevaring av biologisk mangfold, alt innenfor definerte planetariske grenser.

For å nå disse målene introduserer forordningen et sett med strenge krav til økodesign.

For å støtte implementeringen av disse omfattende kravene, fremhever ESPR Digital Product Passports (DPP) som et nøkkelelement og et sentralt verktøy for å sikre at alle interessenter i verdikjeden – produsenter, distributører, forbrukere og resirkulører – har tilgang til viktige, sporbar og pålitelig produktinformasjon, støtter informerte forbrukervalg og fremmer bedre ressursstyring og bærekraftspraksis.

 

Utrullingen av konseptet Digital Product Passport (DPP) er satt til å skje gradvis i løpet av de kommende årene. Spesifikke detaljer, inkludert hva som vil bli inkludert i DPP for ulike produktgrupper og mellomprodukter, vil bli skissert i delegerte rettsakter. 

 

Kontakt oss