Klima og Miljø

Klimadata i meldingene

Skal byggenæringen møte morgendagens krav til sirkularitet, klima og miljø, effektivitet og produktutvalg, må pakking, merking og sporing av produkter bli enda bedre. Med klimadata i meldingene vil det bli lettere med samhandling mellom aktørene i verdikjeden på disse områdene.

Formidlingen og bruk av miljødata gjennom verdikjeden der informasjonen må oppdateres i hvert enkelt ledd. Dette er prosesser som ikke er etablert og vil derfor være gjenstand for innovasjon og utvikling. I dette ligger også utvikling av nye arbeidsmåter og prosesser som grunnlag for systemstøtten.

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss