BEAst Supply 4.0

BEAst Supply 4.0 er en internasjonal, digital plattform som bidrar til å optimalisere samhandlingen i byggenæringen.

Ved å bruke elektroniske handelsdokumenter (EDI) reduseres transaksjonskostnader og gir mulighet for sporbarhet på leveranser.

 

BEAst Supply 4.0 benytter den internasjonale standarden ISO/IEC 19845:2015. Og er en del av PEPPOL nettverket.  Dette bidrar til mer effektiv implementering og reduserte kostnader i byggebransjen.

BEAst Supply 4.0 prosjektet:

Prosjektetets deltakere er Skanska, Saint-Gobain Distribution og Byggma som tester ut implementering og bruk av handelsmeldingene ordre, ordrebereftelse, pakkseddel og faktura. 

Bruk av attributter for miljødata i meldingsstandarden:
Prosjektet har fokusert på formidling av klima og miljødata for å gjøre aktørene i stand til å levere denne informasjonen uten å endre komplekse prosesser og systemer.

Prosjektgruppen ledes av Ole Gunnar Honningsøy og Andre Mamelund ved BYGGSTAND. F.v. Odd Treffen (Saint Gobain Distribution Norway), Aslaug Koksvik (Virke), Arnfinn Hammen (Byggma), Kristoffer Lund Haugen (Saint Gobain Distribution Norway), Geir Svarttjønnli (Skanska), Andreas Bye (Logiq), Lars Petter Skjærholt (Skanska), Ingrid Kalstad Hunstad (Saint Gobain Distribution Norway), Martin Børke (Logiq), Roy Kenneth Grundetjern (Byggma), Andre Mamelund (Virke), Ole Gunnar Honningsøy (Norsk Byggtjeneste). Ikke til stede fra prosjektgruppen: Christer Bjørnstad (Saint Gobain Distribution Norway). Foto: Virke