Produktmerking og sporbarhet i byggenæringen

Standardiserte metoder

Prosjektet starter i september, For mere informasjon ta kontakt med support@byggstand.no

 

 

Byggenæringen har begynt å digitaliseres. Digitalisering kan gjøres på flere måter, men de fleste aktører i bransjen ønsker å ta utgangspunkt i internasjonale standarder når de utvikler sin digitale strategi. En del av det strategiske puslespillet er å kunne kommunisere mellom aktører i og utenfor bransjen på en effektiv måte. Med PEPPOL som grunnlag for kommunikasjonsstandarden kan bygge- bransjen ha en felles internasjonal standard å basere sin forretningskommunikasjon på, en standard som ikke bare brukes av byggenæringen, men også utenfor næringen.

 

 

Hensikten er å legge grunnlaget for en effektiv vare- og informasjonsflyt i verdikjeden for byggevarer. Dette forenkler både produktidentifisering i informasjonsflyten, merkingen hos produsent/leverandør, forsendelse ved transportør/speditør og varemottak hos grossist/butikk/byggeplass.

For at merkingskonseptet som et resultat av dette prosjektet skal kunne gjennomføres i byggenæringen, forutsettes det at rutiner for utveksling av alle nødvendige grunndata mellom aktørene i verdikjeden er på plass.

 

Visste du at ...

Det er først og fremst leverandørene og produsentene av produkter som har som oppgave å merke produktene på riktig måte. En stor utfordring for disse er manglende standard for hvordan dette skal gjennomføres og som er forankret i byggenæringen. Å ta i bruk en slik merkestandard på en effektiv måte krever at alle aktørene samler seg om standarden og tar den i bruk. Hvis ikke dette skjer vil det ikke være mulig å effektivisere prosessene hos leverandører og produsenter som dermed risikerer å måtte forholde seg til kundespesifikke behov som ikke er like.