Sporbarhet og produktmerking i byggenæringen

 

Se vårt webinar fra 07.03.2024

 

Se vårt webinar fra 08.05.2024

 

Påmelding til webinar 13.06.2024

Riktig produktmerking er en nøkkelkomponent for effektiv logistikk og vellykket salg. Våre standardiserte retningslinjer og løsninger for produktmerking sørger for optimalisert vareflyt og maksimal kundetilfredshet.

Målgruppen for prosjektet er aktørene i verdikjeden for produkter og tjenester som omsettes i byggenæringen. Identifisering og merking av produkter starter gjerne hos produsent/leverandører. For å sikre tilfredsstillende identifisering og merking i dette leddet, er det viktig at behovene hos de ulike aktørene videre i livssyklusen til produktene fanges.

Visste du at ...

Prosjektet er organisert i 4 delprosjekter med hver sin verdikjede som representerer ulike produktkategorier. I etableringsfasen ble det lagt ned en betydelig innsats i å etablere nok innsikt i verdikjedens behov slik at prosjektet kan gjennomføres på bransjens premisser og behov. Alle pilotbedrifter har deltatt for å sikre forståelse av behov og forankring av prosjektet. I testfasen vil det bli gjennomført praktisk utprøving av informasjonsflyten og utfordringer og erfaringer fra dette vil bli dokumentert. Resultatene skal kunne bidra til en enklere og raksere implementering.