Om Byggstand

Effektivisering og optimalisering

Digitalisering og standardisering er nøkler til suksess i dagens byggenæring.

Byggstand er en felles arena for byggenæringens digitaliseringsprosjekter. Resultatene blir publisert på byggstand.no og vil være åpent tilgjengelig for alle. Innholdet kan komme fra alle forhold som berører vareflytens logistikk fra produsent, grossist, detaljist, utførende entreprenør og sluttkunde. Prosjekter som gjennomføres i Byggstand vil være koordinert mot andre standardiseringsorganer i tilknytning til byggenæringen.

Lær mer om hvordan du kan dra nytte av denne kunnskapen.

Kontakt oss Våre prosjekter

Mandat og rolle

Mandat og rolle

  • Byggstand skal være byggenæringens digitale informasjons og kompetansesenter for digitalisering

  • Byggstand skal utarbeide standarder, dokumentasjon og retningslinjer.

  • Byggstand gjennomfører prosjekter initiert av næringen.

  • Byggstand skal bidra til effektivisering av vareflyt og logistikk fra produsent til sluttkunde.

Initiativtakerne

Initiativtakerne

  • Industrien er representert gjennom: Byggevareindustrien, Treindustrien, Norske Trevarer, VVP, og Elektroforeningen.

  • Handelen er representert gjennom Virke Byggevarehandel, Virke Teknisk Handel og GS1 Norway.

  • Entreprenørene er representert gjennom Entreprenørforeningen EBA, Rørentreprenørene og Boligprodusentene.