Nyheter

Ikon, strekkode

Klima og miljødata i faktura!

 

Standard metodikk for implementering av BEAst Supply 4 i byggenæringen. 

 

 

 

 

 

Ikon, strekkode

Standard metodikk for sporbarhet og merking av produkter og leveranser i byggenæringen

Digitalisering av forretnings-prosesser i byggenæringen

Våre prosjekter

Prosjekt for sporbarhet og produktmerking er nå avsluttet og resultatene er publisert her: https://www.byggstand.no/prosjekter/produktmerking   Oversikt over alle prosjektene.